Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
34492017105254
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • TRẦN VĂN TOÀN - TRƯƠNG THANH BÌNH
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:12:20
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:12:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:12:20
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:12:20
 • Hồ sơ 34492017105254 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
92
34492017105253
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • PHAN BÒN - PHAN KIM HOÀNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:10:20
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:10:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:10:20
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:10:20
 • Hồ sơ 34492017105253 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
93
34492017106475
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • TRƯƠNG VĂN HÀO (251024439)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:09:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:09:17
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:09:17
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:09:17
 • Hồ sơ 34492017106475 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
94
34492017105252
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • HOÀNG VĂN MINH - LÊ QUANG VIỆT
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:06:59
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:06:59
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:06:59
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:06:59
 • Hồ sơ 34492017105252 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
95
34492017106473
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • NGÔ HÒA (250112241)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:05:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:05:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:05:07
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:05:07
 • Hồ sơ 34492017106473 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
96
34492017104575
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.
 • NGUYỄN THỊ THẮM
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 14:04:23
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 14:04:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:04:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:04:23
 • Hồ sơ 34492017104575 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
97
34492017105249
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • PHƯƠNG VĂN CƯỜNG - PHẠM TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:03:11
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:03:11
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:03:11
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:03:11
 • Hồ sơ 34492017105249 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
98
34411417101355
 • - Về việc: Tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động
 • HỘI LHPN HUYỆN
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:02:57
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:02:57
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:02:57
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:02:57
 • Hồ sơ 34411417101355 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ huyện Đam Rông
99
34391217100012
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
 • ĐINH XUÂN TRÂM
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 13:59:00
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 13:59:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:59:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:59:00
 • Hồ sơ 34391217100012 đã trả kết quả tại Phòng Y tế
100
34492017106469
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (H).NGUYỄN THỊ TUYẾT (250369688)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 07:56:36
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 07:56:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:56:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:56:36
 • Hồ sơ 34492017106469 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
101
34492017106467
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (H).HÀ CÔNG HẠNH (250401969)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 07:53:22
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 07:53:22
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:53:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:53:22
 • Hồ sơ 34492017106467 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
102
34501430017091047
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)
 • NGUYỄN TẤN DƯƠNG - NGUYỄN THỊ MƯỜI (250259467)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 13:51:07
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 13:51:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:51:07
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:51:07
 • Hồ sơ 34501430017091047 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt
103
34492017106465
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • PHẠM QUỐC TÀI (250499592)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 07:47:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 07:47:56
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:47:56
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:47:56
 • Hồ sơ 34492017106465 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
104
34492017105242
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • MAI NGỌC ÂN - ĐINH MINH TIẾN
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 13:44:38
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 13:44:38
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:44:38
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:44:38
 • Hồ sơ 34492017105242 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
105
34492017106463
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • TRẦN ĐÌNH TRIỀU (250071250)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 07:41:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 07:41:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 13:41:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 13:41:49
 • Hồ sơ 34492017106463 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện