Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
9541
34492017105389
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • NGUYỄN TIẾN DƯƠNG (251072577)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 14:04:41
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 14:04:41
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 08:04:41
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 08:04:41
 • Hồ sơ 34492017105389 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9542
34492017104992
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • BÙI THỊ ĐỈNH
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 08:04:11
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 08:04:11
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 08:04:11
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 08:04:11
 • Hồ sơ 34492017104992 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9543
34502144117090961
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 6
 • TRẦN NGỌC LONG - NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO (250451050)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 08:03:52
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 08:03:52
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 08:03:52
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 08:03:52
 • Hồ sơ 34502144117090961 đã trả kết quả tại Phòng Tài nguyên & Môi trường - TP Đà Lạt
9544
34492017104065
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • LÊ GIA PHỐ - NGUYỄN QUỐC TUẤN
 • - Ngày nộp: 05/10/2017 08:02:19
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2017 08:02:19
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 08:02:19
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 08:02:19
 • Hồ sơ 34492017104065 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9545
34492017105388
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • NGUYỄN THỊ THANH TRÀ (250779479)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 14:01:33
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 14:01:33
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 08:01:33
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 08:01:33
 • Hồ sơ 34492017105388 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9546
34492017105387
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • VŨ THỊ MAI (250507816)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 13:56:58
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 13:56:58
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:56:58
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:56:58
 • Hồ sơ 34492017105387 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9547
34492017105384
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • ĐOÀN VĂN CƯỜNG (250807202)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 13:51:36
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 13:51:36
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:51:36
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:51:36
 • Hồ sơ 34492017105384 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9548
34391517090029
 • - Về việc: Chuyển nhượng (Bình thường (QT mới)).
 • PHAN THỊ GIANG CN VŨ DUY TUẤN; VŨ DUY PHƯƠNG; VŨ THỊ NHIÊN (251105042)
 • - Ngày nộp: 21/09/2017 07:51:07
 • - Ngày tiếp nhận: 21/09/2017 07:51:07
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:51:07
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:51:07
 • Hồ sơ 34391517090029 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bảo Lâm
9549
34492017105382
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • HỒ ĐỨC TẤN (250346952)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 13:41:20
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 13:41:20
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:41:20
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:41:20
 • Hồ sơ 34492017105382 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9550
34502144117090960
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 3.
 • NGUYỄN THỊ KIM THOA (021836312)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 07:40:26
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 07:40:26
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:40:26
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:40:26
 • Hồ sơ 34502144117090960 đã trả kết quả tại Phòng Tài nguyên & Môi trường - TP Đà Lạt
9551
34492017105379
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • HOÀNG MỸ HẠNH (250846750)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 13:36:25
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 13:36:25
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:36:25
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:36:25
 • Hồ sơ 34492017105379 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9552
34492017104765
 • - Về việc: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN BÁ KHIẾT
 • - Ngày nộp: 12/10/2017 07:34:07
 • - Ngày tiếp nhận: 12/10/2017 07:34:07
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:34:07
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2017 07:34:07
 • Hồ sơ 34492017104765 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9553
34480316104280
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • TRẦN THỊ MỸ NHUNG (250646440)
 • - Ngày nộp: 12/10/2016 16:30:51
 • - Ngày tiếp nhận: 12/10/2016 16:30:51
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2016 17:00:00
 • Hồ sơ 34480316104280 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
9554
34501800016090410
 • - Về việc: Lập hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
 • HỒ THỊ HỒNG ANH (250285367)
 • - Ngày nộp: 21/09/2016 15:12:10
 • - Ngày tiếp nhận: 21/09/2016 15:12:10
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2016 17:00:00
 • Hồ sơ 34501800016090410 đã trả kết quả tại Phòng LĐ -TBXH - TP Đà Lạt
9555
34480316104538
 • - Về việc: Đăng ký gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
 • K' CHEN
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 09:33:48
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 09:33:48
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 19/10/2016 11:30:00
 • Hồ sơ 34480316104538 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà