Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
34120217100620
 • - Về việc: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG.
 • ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN
 • - Ngày nộp: 23/10/2017 14:52:23
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2017 14:52:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:52:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:52:23
 • Hồ sơ 34120217100620 đã trả kết quả tại Bộ phận TN_TKQ Sở Công Thương
77
34492017106489
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT (250455867)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:50:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:50:37
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:50:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:50:37
 • Hồ sơ 34492017106489 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
78
34450217092526
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. (13.7.2017).
 • VÕ ĐỨC TIÊN (250437835)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:50:28
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:50:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:50:28
 • Hồ sơ 34450217092526 đã trả kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
79
34492017105270
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • NGUYỄN TUYỆT - CTY TN HH MINH TUẤN
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:45:59
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:45:59
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:45:59
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:45:59
 • Hồ sơ 34492017105270 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
80
34492017106486
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • ĐỖ VĂN VỊNH (250669855)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:45:02
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:45:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:45:02
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:45:02
 • Hồ sơ 34492017106486 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
81
34460117104219
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
 • LÊ THỊ HỔ
 • - Ngày nộp: 19/10/2017 14:43:22
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2017 14:43:22
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:43:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:43:22
 • Hồ sơ 34460117104219 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
82
34492017093349
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
 • ĐỖ THANH LÂM
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 14:42:04
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 14:42:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:42:04
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:42:04
 • Hồ sơ 34492017093349 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
83
34492017106483
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • PHẠM THỊ THÀNH (250065396)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:36:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:36:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:36:40
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:36:40
 • Hồ sơ 34492017106483 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
84
34492017105265
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • NGUYỄN ĐÌNH TÙNG - NGUYỄN VĂN THẮNG ( VŨ THÀNH ĐÔ)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:36:24
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:36:24
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:36:24
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:36:24
 • Hồ sơ 34492017105265 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
85
34492017106482
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • TRẦN VĂN YẾN (250104869)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:31:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:31:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:31:48
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:31:48
 • Hồ sơ 34492017106482 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
86
34492017106481
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (T0.NGUYỄN THỊ HỒNG THU (250325919)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:27:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:27:37
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:27:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:27:37
 • Hồ sơ 34492017106481 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
87
34501430017091048
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)
 • DOÃN THƯỢNG KHANH (250221496)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:26:42
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:26:42
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:26:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:26:42
 • Hồ sơ 34501430017091048 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt
88
34492017104581
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (cấp lại lần 2 ).
 • PHẠM NAM - PHẠM LINH GIANG - PHẠM THI NHÂN
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 14:21:36
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 14:21:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:21:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:21:36
 • Hồ sơ 34492017104581 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
89
34492017106477
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • BẠCH VĂN THƯƠNG (250608604)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:15:40
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:15:40
 • Hồ sơ 34492017106477 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
90
34451217100052
 • - Về việc: Tách, hợp thửa đất (Theo QĐ 407)
 • MA KIN (250217981)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 14:15:04
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 14:15:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:15:04
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:15:04
 • Hồ sơ 34451217100052 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương