Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
34492017106499
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • BÙI THỊ THƯƠNG (250559598)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:25:52
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:25:52
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:25:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:25:52
 • Hồ sơ 34492017106499 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
62
34492017105280
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • CHU CHÍNH NHỤY - TRƯƠNG XUÂN TRÚC
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:25:31
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:25:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:25:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:25:31
 • Hồ sơ 34492017105280 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
63
34450217092529
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. (13.7.2017).
 • PHẠM THỊ HƯƠNG (250858522)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 15:23:46
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 15:23:46
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:23:46
 • Hồ sơ 34450217092529 đã trả kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
64
34492017105279
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • NGUYỄN TRỌNG KIM - TRẦN QUANG VINH
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:15:11
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:15:11
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:15:11
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:15:11
 • Hồ sơ 34492017105279 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
65
34492017105278
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • VƯƠNG THỊ HƯƠNG - NGUYỄN NGỌC THẢO
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:11:54
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:11:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:11:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:11:54
 • Hồ sơ 34492017105278 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
66
34502144117101004
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 7.
 • PHẠM THÀNH DZUY - TRẦN THỤY NGUYÊN QUANG (250273677)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 15:11:41
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 15:11:41
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:11:41
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:11:41
 • Hồ sơ 34502144117101004 đã trả kết quả tại Phòng Tài nguyên & Môi trường - TP Đà Lạt
67
34492017106494
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • TRẦN CÔNG THIỆN (250611910)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:07:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:07:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:07:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:07:54
 • Hồ sơ 34492017106494 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
68
34492017106493
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • (H).LÊ VĂN TÂN (250621263)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:04:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:04:43
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:04:43
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:04:43
 • Hồ sơ 34492017106493 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
69
34501430017091049
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)
 • NGÔ ĐÌNH TUẤN - NGUYỄN THỊ TUYẾT (250639583)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 15:01:54
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 15:01:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:01:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:01:54
 • Hồ sơ 34501430017091049 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt
70
34451217100058
 • - Về việc: Tách, hợp thửa đất (Theo QĐ 407)
 • KA MƯƠNG (250292237)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 15:00:55
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 15:00:55
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:00:55
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:00:55
 • Hồ sơ 34451217100058 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương
71
34450217092527
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. (13.7.2017).
 • LÝ THỊ THANH PHƯỢNG (250421407)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 15:00:01
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 15:00:01
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:00:01
 • Hồ sơ 34450217092527 đã trả kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
72
34492017105276
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • LÊ ĐỨC HÙNG - TRẦN DOÃN QUÝ
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 14:58:39
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 14:58:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:58:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:58:39
 • Hồ sơ 34492017105276 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
73
34503600017102604
 • - Về việc: Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị
 • PHÙNG THỊ THUỶ (ĐSD)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 14:55:56
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 14:55:56
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:55:56
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:55:56
 • Hồ sơ 34503600017102604 đã trả kết quả tại Phòng Quản lý Đô thị - TP Đà Lạt
74
34120217100621
 • - Về việc: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng Đại Lý kinh doanh LPG.
 • ĐẶNG NGỌC VŨ NAM
 • - Ngày nộp: 23/10/2017 14:55:54
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2017 14:55:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:55:54
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:55:54
 • Hồ sơ 34120217100621 đã trả kết quả tại Bộ phận TN_TKQ Sở Công Thương
75
34492017106491
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • PHẠM THỊ LƯƠNG (250403216)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:53:24
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:53:24
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:53:24
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:53:24
 • Hồ sơ 34492017106491 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện