Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
34492017106510
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (T).NGUYỄN THỊ ÁI VÂN (250694386)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:35
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:04:35
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:04:35
 • Hồ sơ 34492017106510 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
47
34492017106509
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (T).TRẦN VĂN TÁM (250218119)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:00:57
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:00:57
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:00:57
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:00:57
 • Hồ sơ 34492017106509 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
48
34492017104612
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.
 • ĐỖ CHÍ TÂM
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 15:55:51
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 15:55:51
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:55:51
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:55:51
 • Hồ sơ 34492017104612 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
49
34492017106507
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (T).NGUYỄN XUÂN NAM (250842462)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:55:10
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:55:10
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:55:10
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:55:10
 • Hồ sơ 34492017106507 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
50
34501434217100007
 • - Về việc: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác do bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc có yêu cầu đổi theo mẫu giấy mới.
 • NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN (072172001322)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:54:28
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:54:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:54:28
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:54:28
 • Hồ sơ 34501434217100007 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt
51
34492017093368
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
 • NGUYỄN HỮU HIẾU
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 15:47:51
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 15:47:51
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:47:51
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:47:51
 • Hồ sơ 34492017093368 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
52
34451217100062
 • - Về việc: Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho (viết GCN) (Bình thường (QT mới)).
 • TOU MAI TUYẾT (250421810)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 15:45:29
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 15:45:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:45:29
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:45:29
 • Hồ sơ 34451217100062 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương
53
34492017093366
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
 • VŨ TRẦN BÀO YẾN
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 15:44:50
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 15:44:50
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:44:50
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:44:50
 • Hồ sơ 34492017093366 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
54
34492017093365
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
 • NGUYỄN HỮU PHƯỚC
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 15:42:30
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 15:42:30
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:42:30
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:42:30
 • Hồ sơ 34492017093365 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
55
34451217100061
 • - Về việc: Tách, hợp thửa đất (Theo QĐ 407)
 • NGUYỄN MINH TUẤN (250891949)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 15:39:49
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 15:39:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:39:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:39:49
 • Hồ sơ 34451217100061 đã trả kết quả tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương
56
34492017105285
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • ĐẶNG HỮU CHÁNH - ĐOÀN THỊ TRÚC LINH
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:38:33
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:38:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:38:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:38:33
 • Hồ sơ 34492017105285 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
57
34492017093363
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
 • ĐẶNG VĂN HỮU
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 15:37:49
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 15:37:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:37:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:37:49
 • Hồ sơ 34492017093363 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
58
34492017105284
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • VŨ VĂN PHIẾN - HOÀNG MAI PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:35:49
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:35:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:35:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:35:49
 • Hồ sơ 34492017105284 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
59
34492017105283
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • NGUYỄN THỊ MẬN - HOÀNG THỊ THU HẰNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:30:40
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:30:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:30:40
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:30:40
 • Hồ sơ 34492017105283 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
60
34492017105282
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho,thừa kế .... (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế điều chỉnh trang 3,4).
 • VŨ KIM QUY - VŨ THỊ THANH HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:27:37
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:27:37
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:27:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:27:37
 • Hồ sơ 34492017105282 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện