Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 31962 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
34502200015120389
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • VÕ HOÀNG HS TÊN VÕ THỊ THỤC TRANG (250020557)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 08:48:54
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 08:48:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
 • Hồ sơ 34502200015120389 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
17
34492015120667
 • - Về việc: Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh
 • NGUYỄN VĂN ĐẠT
 • - Ngày nộp: 10/12/2015 08:09:28
 • - Ngày tiếp nhận: 10/12/2015 08:09:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
 • Hồ sơ 34492015120667 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
18
34492017106541
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (T).NGUYỄN THỊ LOAN (250318603)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:30:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:30:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106541 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
19
34492017106539
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (Đ).LÊ VĂN AN (250977470)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:26:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:26:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106539 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
20
34492017106537
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (H).NGÔ ĐỨC DIỆP KHANH (250461928)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:23:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:23:05
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106537 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
21
34492017106536
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • NGUYỄN VĂN TUẤN (250455714)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:20:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:20:19
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106536 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
22
34492017106535
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • (H).NGUYỄN THỊ HẠNH (250504822)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:17:12
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:17:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106535 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
23
34492017106534
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và xóa thế chấp
 • (H).NGÔ ĐỨC DIỆP ÂU (250672052)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:10:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:10:37
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106534 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
24
34492017106533
 • - Về việc: Xoá đăng ký thế chấp
 • LÊ THỊ LAN (250507836)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 11:06:17
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 11:06:17
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34492017106533 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
25
34480317105347
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (moi xay dung).
 • VŨ TUẤN ANH (250880632)
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:15:32
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:15:32
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34480317105347 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
26
34504033017100025
 • - Về việc: Đăng ký chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Viết GCN mới).
 • BÙI THỊ MAI LIÊN (250510631)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 17:49:24
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 17:49:24
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34504033017100025 đã trả kết quả tại CN Văn phòng đăng ký đất đai - Đà Lạt
27
34504033017100024
 • - Về việc: Đăng ký chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Viết GCN mới).
 • TRỊNH THỊ THẢO (250906031)
 • - Ngày nộp: 10/10/2017 17:19:12
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2017 17:19:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34504033017100024 đã trả kết quả tại CN Văn phòng đăng ký đất đai - Đà Lạt
28
34501430017091051
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)
 • TRẦN VĂN MINH - NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG (250291757)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 17:18:13
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 17:18:13
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34501430017091051 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố Đà Lạt
29
34260217090115
 • - Về việc: Nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng vùng Huyện Cát Tiên (liên thông VPUBND tỉnh Lâm Đồng).
 • ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT TIÊN
 • - Ngày nộp: 12/09/2017 21:42:19
 • - Ngày tiếp nhận: 12/09/2017 21:42:19
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 34260217090115 đã trả kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Xây dựng
30
34492017106529
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 • (T).LÊ HOÀI PHONG (250556705)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:57:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:57:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:57:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:57:00
 • Hồ sơ 34492017106529 đã trả kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện