Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 43936 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
34502200015120405
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • CAO HUỲNH TRANG TOÀN DUY THỊNH (250638986)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 15:02:23
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 15:02:23
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34502200015120405 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
2
34270015100117
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • KAO NGUYỄN BẢO LUÂN
 • - Ngày nộp: 08/10/2015 16:30:40
 • - Ngày tiếp nhận: 08/10/2015 16:30:40
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34270015100117 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Y Tế
3
34270015100114
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ VĂN HỒNG
 • - Ngày nộp: 08/10/2015 16:27:11
 • - Ngày tiếp nhận: 08/10/2015 16:27:11
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34270015100114 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Y Tế
4
34270015100113
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ HÙNG
 • - Ngày nộp: 08/10/2015 16:25:02
 • - Ngày tiếp nhận: 08/10/2015 16:25:02
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34270015100113 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Y Tế
5
34270015100112
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • KA DÈM
 • - Ngày nộp: 08/10/2015 16:24:07
 • - Ngày tiếp nhận: 08/10/2015 16:24:07
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34270015100112 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Y Tế
6
34270015100111
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN NGỌC HUÂN
 • - Ngày nộp: 08/10/2015 16:23:22
 • - Ngày tiếp nhận: 08/10/2015 16:23:22
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34270015100111 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Y Tế
7
34270015100108
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • KA SƠN
 • - Ngày nộp: 08/10/2015 16:19:10
 • - Ngày tiếp nhận: 08/10/2015 16:19:10
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 17:00:00
  Hồ sơ 34270015100108 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Y Tế
8
34502200015120404
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • LÊ HỒNG VÂN (250545380)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:55:00
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:55:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120404 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
9
34502200015120402
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG (HỒ SƠ NGUYỄN NGỌC TRÚC MY) (250537000)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:53:14
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:53:14
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120402 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
10
34502200015120401
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG (HỒ SƠ NGUYỄN NGỌC TRÚC NGÂN) (250537000)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:52:00
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:52:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120401 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
11
34502200015120400
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH (HỒ SƠ NGUYỄN NGỌC ANH THƯ) (250427558)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:50:29
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:50:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120400 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
12
34502200015120398
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • LÊ VĂN TUẤN HS TÊN LÊ HOÀNG UYÊN THI (250247949)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:30:40
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:30:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120398 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
13
34502200015120396
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • LÊ ANH TUẤN (250452015)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:18:00
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:18:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120396 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
14
34502200015120394
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • NGUYỄN TIỄN DŨNG HS TÊN NGUYỄN BẢO NGỌC (251058464)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 10:08:55
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 10:08:55
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120394 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt
15
34502200015120391
 • - Về việc: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • LÊ CHIÊU ĐÀ (023243653)
 • - Ngày nộp: 28/12/2015 09:43:09
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2015 09:43:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2015 11:30:00
  Hồ sơ 34502200015120391 đã trả kết quả tại Phòng Tư Pháp - TP Đà Lạt