Mức độ 3  Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học trung học phổ thông)

Ký hiệu thủ tục: QT-12/GDPT/SOGDDT
Lượt xem: 1747
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu chuyển trường
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2:  Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, điều kiện nếu đáp ứng theo quy định thì cấp giấy giới thiệu học sinh về trường trung học phổ thông. 

- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Bản tóm tắt lí lịch.
- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương bằng tốt nghiệp THCS của Việt Nam.
- Học bạ.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Ảnh cỡ 4x6 cm.

File mẫu:

a) Điều kiện về đối tượng học sinh người nước ngoài
Học sinh người nước ngoài được xem xét, tiếp nhận vào học tại trường trung học phổ thông Việt Nam, gồm:
- Học sinh diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
- Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
b) Điều kiện văn bằng
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Việt Nam.
c) Điều kiện sức khoẻ và tuổi
- Điều kiện sức khoẻ
+ Học sinh phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhập học.
+ Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.
+ Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
- Điều kiện tuổi
Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.