Mức độ 3  Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: QT-09/GDPT/SOGDDT
Lượt xem: 2169
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Xin học lại tại trường cũ: 01 ngày làm việc.
- Xin học lại ở trường khác: 02 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

- Trường hợp xin học lại lớp 10 ở trường khác: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học. Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt.

Lưu ý: Trường hợp xin học lại tại trường cũ thì hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

- Đơn xin học lại do học sinh ký.
- Học bạ của lớp hoặc cấp học đó.
- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.
- Bản sao giấy khai sinh.
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

File mẫu:

- Đối tượng: Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.
- Thời gian: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.