Mức độ 4  Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Ký hiệu thủ tục: QT-19/GDTX/SOGDLD
Lượt xem: 1566
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên, Giáo dục hòa nhập
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tin học, ngoại ngữ.

Bước1: Trung tâm tin học, ngoại ngữ lập hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo quy định, nộp tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và lập biên bản thẩm định.

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nếu đủ điều kiện; hoặc nếu không đủ điều kiện thì ra văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ liên hệ Bộ phập một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả.

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ do giám đốc Trung tâm ký tên, đóng dấu;
- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Nội quy hoạt động của trung tâm;
- Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;
- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
- Danh sách trích ngang đội ngũ CBQL, giáo viên giảng dạy;
- Các quy định về học phí, lệ phí;
- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

File mẫu:

- Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành đảm bảo theo quy định tại điều 30 của Quy chế ban hành theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và khoa học công nghệ.
- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.