Mức độ 4  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Ký hiệu thủ tục: QT_49/BCC/SoTTTT
Lượt xem: 1751
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính chuyển phát
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày

Theo mục 5.2

B2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

Trưởng phòng Bưu chính viễn thông

Phiếu giao việc hoặc giao việc trực tiếp

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì gửi văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) cho tổ chức/công dân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, chuyên viên thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết, nêu rõ lý do

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

 

 

Công văn phúc đáp (nếu có) hoặc điện thoại trực tiếp

 

B4

Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo giấy phép trình xem xét, ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

Hồ sơ của công dân

Dự thảo giấy phép

B5

Xem xét, ký duyệt

Ký nháy của Lãnh đạo phòng

Ký duyệt của lãnh đạo Sở

Giấy phép

B6

- Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ lưu hồ sơ

- In, phát hành văn bản, chuyển về bộ phận một cửa

Bộ phận văn thư

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

1/2 ngày

Sổ theo dõi kết quả

B7

Chuyên viên bộ phận một cửa  có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức/công dân

Chuyên viên

bộ phận một cửa

Cập nhật phần mềm theo dõi

Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng

 

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu);
- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi