Mức độ 4  Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo.

Ký hiệu thủ tục: QT_39/BC/SoTTTT
Lượt xem: 2112
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí ngày 28/12/1989;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo.

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

 Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, luôn chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

B2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

Trưởng phòng Báo chí Xuất bản

B3

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:

- Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì gửi văn bản (hoặc điện thoại trực tiếp) cho tổ chức/công dân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, chuyên viên thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết, nêu rõ lý do

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

04 ngày

B4

Hoàn thiện hồ sơ, trình xem xét, ký xác nhận

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

B5

Xem xét, ký duyệt

Ký nháy của Lãnh đạo phòng

Ký duyệt của lãnh đạo Sở

B6

- Tiếp nhận kết quả, đóng dấu, vào sổ lưu hồ sơ

- In, phát hành văn bản, chuyển về bộ phận một cửa

Bộ phận văn thư

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

01 ngày

B7

Chuyên viên bộ phận một cửa  có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức/công dân

Chuyên viên

bộ phận một cửa

 

* Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo:
- Bản khai đăng ký cấp Thẻ nhà báo (do người đề nghị cấp Thẻ nhà báo kê khai (theo mẫu), được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí);
- Người đề nghị cấp Thẻ nhà báo lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận;
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo (theo mẫu) của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông.
- Bản sao giấy phép hoạt động báo chí, có xác nhận của Công chứng nhà nước.
* Hồ sơ đề nghị đổi Thẻ nhà báo (trước thời hạn ghi trên thẻ):
- Công văn đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị công tác mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo mới chuyển đến làm việc;
- Quyết định tiếp nhận công tác (bản chính hoặc bản sao có công chứng);
- Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, đơn vị khi chuyển công tác.

File mẫu:

  • Bản khai đăng ký cấp Thẻ nhà báo Tải về
  • Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo Tải về

1. Người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
- Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;
- Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;
- Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.
2. Các trường hợp sau đây không được xét cấp Thẻ nhà báo:
- Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 mục II (Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT);
- Bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ra Quyết định kỷ luật đến thời điểm xét cấp Thẻ;
- Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi Thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi