Mức độ 3  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học phổ thông).

Ký hiệu thủ tục: QT-11/GDPT/SOGDDT
Lượt xem: 2349
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT” ngày 25/12/2002” về “Điều kiện và thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước”.

a) Bước 1: Cha, mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh trực tiếp nộp hồ sơ xin học tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Bước 2: Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy giới thiệu về trường trung học phổ thông nơi người học có hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ.

c) Bước 3: Đối với những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học phổ thông Việt Nam thì nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ. Với những môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học.

- Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký;
- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài. (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);
- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài;
- Bản sao giấy khai sinh ;
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

File mẫu:

Không