Mức độ 3  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: QT-08/GDPT/SOGDDT
Lượt xem: 2710
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
Lĩnh vực Giáo dục phổ thông
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Chuyển trường trong tỉnh Lâm Đồng: 2 ngày làm việc.
- Chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác và các trường hợp đặc biệt: 3 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Tiếp nhận của trường xin chuyển đến hoặc giấy giới thiệu chuyển trường của Sở Giáo dục và Đào tạo (tùy theo trường hợp cụ thể).
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

- Chuyển trường trong tỉnh Lâm Đồng: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định.

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác:

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 2:  Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, điều kiện nếu đáp ứng theo quy định thì cấp giấy giới thiệu học sinh về trường trung học phổ thông.

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện, tại:

- Trường trung học phổ thông xin chuyển đến (nếu chuyển trong tỉnh).

- Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác và các trường hợp đặc biệt nêu tại mục yêu cầu, điều kiện). 

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Học bạ.
- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.
- Bản sao giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển.
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).
- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp.
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú.
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

File mẫu:

Học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục:
* Đối tượng:
a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.
* Lưu ý:
- Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.
+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.
- Việc chuyển trường trong phạm vi huyện, thành phố:
+ Không chuyển trường đối với học sinh lớp 10. Trường hợp đặc biệt do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết.
+ Không chuyển trường đối với học sinh từ trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp đến trường có điểm chuẩn tuyển sinh cao hơn. Trường hợp đặc biệt do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết.
- Học sinh chuyển trường ra khỏi trường phổ thông dân tộc nội trú phải được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
* Về thời gian: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng xem xét quyết định.