Tìm thấy 136 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước (áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi)
Mức độ 2
Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Mức độ 2
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Mức độ 2
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014, tại cấp huyện
Mức độ 2
Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Mức độ 2
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
Loading...