Tìm thấy 59 thủ tục

Mức độ 3
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
Mức độ 3
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư
Mức độ 3
Cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản
Mức độ 3
Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Mức độ 2
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư
Mức độ 2
Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
Mức độ 2
Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
Mức độ 2
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)
Mức độ 2
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)
Mức độ 2
Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản do hết hạn hoạc sắp hết hạn
Mức độ 3
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 3
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại
Mức độ 3
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
Mức độ 3
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
Mức độ 3
Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Loading...