Tìm thấy 76 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
Mức độ 4
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
Mức độ 4
Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp.
Mức độ 4
Cấp Giấy phép đào tạo lái xe Ôtô
Mức độ 4
Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Mức độ 4
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ 4
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý.
Mức độ 3
Đăng ký khai thác tuyến.
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
Mức độ 3
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
Mức độ 3
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.
Mức độ 3
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý.
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp.
Loading...