Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh tiếp nhận

Cơ quan giải quyết VP UBND Tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực Khiếu nại - tố cáo

Loading...