Tìm thấy 828 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Bưu chính.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
17
Thoả thuận địa điểm đối với công trình tạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông, Internet
Mức độ 3
18
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
19
Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
20
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
21
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trong trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
22
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
23
Cấp lại thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
24
Hợp nhất văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
25
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
26
Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
27
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trên đại bàn tỉnh Lâm Đồng.
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
28
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Lâm Đồng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
29
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
30
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng