Tìm thấy 959 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp giấy phép xuất bản Bản tin.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
2
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
3
Tổ chức họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
4
Tổ chức họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
5
Cấp Giấy phép Bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
6
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
7
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
8
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
9
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
10
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Bưu chính.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
11
Thoả thuận địa điểm đối với công trình tạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông, Internet
Mức độ 3
12
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
13
Tiếp nhận thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 4
14
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng
Mức độ 4
15
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trong trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 4
Sở Tư pháp
BTTP_Công chứng