Mức độ 2  Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Ký hiệu thủ tục: 1.005190.000.00.00.H36
Lượt xem: 2230
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Lâm Đồng.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dịch vụ thương mại
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc nộp trực tuyến (motcua.lamdong.gov.vn) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Văn bản thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định cho thương nhân.Phí

Theo quy định

Lệ phí

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; - Nghị định 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006. - Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Công Thương Lâm Đồng (Tầng 1, Trung tâm hành chính, số 36 Trần Phú, Tp Đà Lạt), hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ thành phần của hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: công chức căn cứ vào dấu bưu điện ngày nhận hồ sơ để viết giấy biên nhận, vào Sổ nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) giải quyết; nếu hồ sơ thiếu, công chức căn cứ vào thông tin liên lạc có trong hồ sơ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

- Nếu phát hiện hồ sơ có những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý thương mại tham mưu văn bản hướng dẫn cho tổ chức biết để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đạt yêu cầu thì trong 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý thương mại có trách nhiệm đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và tham mưu văn bản thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định cho thương nhân.

d) Bước 3: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ vào Phiếu nhận hồ sơ, Doanh nghiệp liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nộp phí và lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

 


- Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu);

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký;


File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi