CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.000011.000.00.00.H36 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
62 2.001805.000.00.00.H36 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tố chức, cá nhân thành lập) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
63 2.001985.000.00.00.H36 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
64 2.001987.000.00.00.H36 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
65 2.001988.000.00.00.H36 Giải thể trường trung cấp sư phạm Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
66 2.001989.000.00.00.H36 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
67 1.005098.000.00.00.H36 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
68 1.005142.000.00.00.H36 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia (hệ thống nộp trực tuyến mở trước kỳ thi trung học quốc gia hàng năm) Quy chế thi, tuyển sinh
69 1.005095.000.00.00.H36 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
70 1.004889.000.00.00.H36 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
71 1.005092.000.00.00.H36 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
72 2.001914.000.00.00.H36 Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
73 1.000280.000.00.00.H36 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục Tiểu học
74 1.008722.000.00.00.H36 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
75 1.009394.000.00.00.H36 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh