CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.005070.000.00.00.H36 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
47 1.005074.000.00.00.H36 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
48 1.005076.000.00.00.H36 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
49 1.005079.000.00.00.H36 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
50 1.005081.000.00.00.H36 Cho phép trường học phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
51 1.005082.000.00.00.H36 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
52 1.005084.000.00.00.H36 Thành lập trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53 1.005087.000.00.00.H36 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
54 1.005088.000.00.00.H36 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm công lập, hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
55 1.005195.000.00.00.H36 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56 1.005354.000.00.00.H36 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
57 1.005359.000.00.00.H36 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
58 1.005466.000.00.00.H36 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
59 1.006389.000.00.00.H36 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
60 1.006446.000.00.00.H36 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân