CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4681 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004427.000.00.00.H36 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác Thủy lợi
2 1.001991.000.00.00.H36 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
3 1.004249.000.00.00.H36 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
4 1.004356.000.00.00.H36 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
5 1.000824 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) Tài nguyên nước
6 1.004875.000.00.00.H36 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
7 2.000314.000.00.00.H36 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Thương mại quốc tế
8 2.000450.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
9 2.000327.000.00.00.H36 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
10 1.003071.000.00.00.H36 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
11 1.003152.000.00.00.H36 Giãn tiến độ đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
12 1.003343.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
13 2.001028.000.00.00.H36 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
14 2.001051.000.00.00.H36 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt Nam
15 2.001511.000.00.00.H36 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL Đầu tư tại Việt Nam