Mức độ 2  Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh

Ký hiệu thủ tục: 1.004435.000.00.00.H36
Lượt xem: 1461
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua dịc vụ công ích

Số lượng hồ sơ 1
Thời hạn giải quyết

7

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ

Bước 1: Hằng năm, vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học. Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định 116/2016/NĐ-CP gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Bước 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Bước 5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt. Bước 6. Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách.

- Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo);
- Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).
- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng (Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh).

File mẫu:

  • GD_Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP) Tải về

0

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi