CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục phổ thông
Thủ tục: Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học trung học phổ thông)
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Bản tóm tắt lí lịch.
- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương bằng tốt nghiệp THCS của Việt Nam.
- Học bạ.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- Ảnh cỡ 4x6 cm.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

a) Điều kiện về đối tượng học sinh người nước ngoài
Học sinh người nước ngoài được xem xét, tiếp nhận vào học tại trường trung học phổ thông Việt Nam, gồm:
- Học sinh diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
- Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
b) Điều kiện văn bằng
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của Việt Nam.
c) Điều kiện sức khoẻ và tuổi
- Điều kiện sức khoẻ
+ Học sinh phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhập học.
+ Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.
+ Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
- Điều kiện tuổi
Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

Số lượng hồ sơ

01 bộ