CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục phổ thông
Thủ tục: Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn xin học lại do học sinh ký.
- Học bạ của lớp hoặc cấp học đó.
- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.
- Bản sao giấy khai sinh.
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Đối tượng: Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.
- Thời gian: Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Số lượng hồ sơ

01 bộ