CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục phổ thông
Thủ tục: Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước (cấp trung học phổ thông).
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký;
- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài. (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);
- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài;
- Bản sao giấy khai sinh ;
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ