Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
437.996
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
428.208
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 19/10/2020 10:13:20

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 19/10/2020 10:13:20

Số lượt truy cập
4023812
Đang online: 45
Hôm qua: 18183
Tháng trước: 356909
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 33.757 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.559 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.829 hồ sơ
 • Quá hạn 730 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.551 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.061 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.526 hồ sơ
 • Quá hạn 1.535 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.670 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.460 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.016 hồ sơ
 • Quá hạn 1.444 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.253 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.728 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.703 hồ sơ
 • Quá hạn 1.025 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.747 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.034 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.258 hồ sơ
 • Quá hạn 776 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.577 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.059 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.953 hồ sơ
 • Quá hạn 1.106 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.665 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.483 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.505 hồ sơ
 • Quá hạn 978 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.942 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.842 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.065 hồ sơ
 • Quá hạn 777 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.274 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.078 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.648 hồ sơ
 • Quá hạn 1.430 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.624 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.226 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.145 hồ sơ
 • Quá hạn 1.081 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.489 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.756 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.487 hồ sơ
 • Quá hạn 2.269 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  94,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.749 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.454 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.475 hồ sơ
 • Quá hạn 979 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  97,6% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả