Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
34492017105044
 • - Về việc: Thủ tục Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình
 • LÊ CẢNH HƯNG
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 11:01:03
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 11:01:03
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:54:13
 • Hồ sơ 34492017105044 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
77
34462017100118
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • LÊ VĂN HẢI (251141785)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 16:08:37
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 16:08:37
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:02:42
 • Hồ sơ 34462017100118 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
78
34480316104488
 • - Về việc: Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân
 • LÊ THỊ LAN (173738410)
 • - Ngày nộp: 14/10/2016 14:40:39
 • - Ngày tiếp nhận: 14/10/2016 14:40:39
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 09:49:53
 • Hồ sơ 34480316104488 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
79
34450217020329
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • PHẠM NGỌC THANH
 • - Ngày nộp: 20/02/2017 09:15:10
 • - Ngày tiếp nhận: 20/02/2017 09:15:10
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 15:44:08
 • Hồ sơ 34450217020329 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
80
34450216030624
 • - Về việc: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • LÊ THỊ THANH THỦY
 • - Ngày nộp: 22/03/2016 14:18:13
 • - Ngày tiếp nhận: 22/03/2016 14:18:13
 • - Ngày dự kiến trả: 21/04/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 15:41:42
 • Hồ sơ 34450216030624 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
81
34140217080786
 • - Về việc: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc (TH1 : Nộp trực tiếp).
 • NGUYỄN THỊ NHƯ MƠ (251170857)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:43:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:43:41
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 15:26:58
 • Hồ sơ 34140217080786 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Giáo dục & Đào tạo
82
34450217082335
 • - Về việc: Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết.
 • MA TAM (KA BA)
 • - Ngày nộp: 28/08/2017 15:42:50
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2017 15:42:50
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 15:42:50
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 13:58:39
 • Hồ sơ 34450217082335 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
83
34480316080836
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • NGUYỄN MẬU HIẾU
 • - Ngày nộp: 30/08/2016 08:49:13
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2016 08:49:13
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 16:36:11
 • Hồ sơ 34480316080836 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
84
34480316080764
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • TRỊNH MẠNH THẮNG (250653457)
 • - Ngày nộp: 29/08/2016 13:49:08
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2016 13:49:08
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 16:36:11
 • Hồ sơ 34480316080764 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
85
34480316080329
 • - Về việc: Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân
 • BÙI THỊ DIỆP
 • - Ngày nộp: 23/08/2016 15:48:59
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2016 15:48:59
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 15:56:23
 • Hồ sơ 34480316080329 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
86
34480316089317
 • - Về việc: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
 • TRẦN VĂN TỴ (250445226)
 • - Ngày nộp: 10/08/2016 10:13:21
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2016 10:13:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 09:16:04
 • Hồ sơ 34480316089317 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
87
34480316080640
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • LÊ THỊ HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/08/2016 09:43:05
 • - Ngày tiếp nhận: 26/08/2016 09:43:05
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 07:25:33
 • Hồ sơ 34480316080640 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
88
34480316080569
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
 • CHỬ VĂN VIÊN
 • - Ngày nộp: 25/08/2016 14:46:46
 • - Ngày tiếp nhận: 25/08/2016 14:46:46
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2016 07:25:33
 • Hồ sơ 34480316080569 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
89
34492017071572
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG ( MẪU GIÁO KIM ĐỒNG 2)
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 11:04:19
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 11:04:19
 • - Ngày dự kiến trả: 17/08/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 14:03:40
 • Hồ sơ 34492017071572 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
90
34450217072005
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN VĂN TRƯỞNG (250374106)
 • - Ngày nộp: 25/07/2017 16:09:31
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2017 16:09:31
 • - Ngày dự kiến trả: 28/07/2017 16:09:31
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 07:44:22
 • Hồ sơ 34450217072005 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện