Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
34480317104456
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • BÙI ĐÌNHN TRỨ (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250159018)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 07:53:07
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 07:53:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 07:53:07
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104456 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
62
34480317104455
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • NGUYỄN THANH VÂN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250300496)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 07:51:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 07:51:43
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 07:51:43
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104455 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
63
34480317104415
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 • ĐỖ THỊ SỬU (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 15:25:19
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 15:25:19
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 15:25:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104415 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
64
34480317104412
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 • NGUYỄN THỊ YÊN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 15:23:10
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 15:23:10
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 15:23:10
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104412 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
65
34480317104399
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • THẨM VĂN ĐỒNG (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (251196775)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 14:33:25
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 14:33:25
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 14:33:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104399 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
66
34480317104396
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • NGUYỄN THỊ BUÔNG (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (251148872)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 14:31:43
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 14:31:43
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 14:31:43
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104396 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
67
34480317104395
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • NGUYỄN VĂN LUÂN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250319490)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 14:29:25
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 14:29:25
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 14:29:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104395 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
68
34480317104068
 • - Về việc: Thủ tục chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú từ quận, huyện thị xã này sang quận, huyện thị xã khác trong tỉnh; từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
 • NGUYỄN THỊ XUÂN (DO CON TRAI NGUYỄN TRỌNG LỢI NỘP)
 • - Ngày nộp: 11/10/2017 10:57:48
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2017 10:57:48
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 10:57:48
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104068 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
69
34480317104067
 • - Về việc: Thủ tục chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú từ quận, huyện thị xã này sang quận, huyện thị xã khác trong tỉnh; từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
 • NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ XUÂN (DO CON TRAI NGUYỄN TRỌNG LỢI NỘP)
 • - Ngày nộp: 11/10/2017 10:53:04
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2017 10:53:04
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 10:53:04
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104067 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
70
34480317103884
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp hàng tháng của người cao tuổi.
 • NGÔ NGỌC BÌNH (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 15:17:16
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 15:17:16
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 15:17:16
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317103884 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
71
34480317103883
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp đột xuất cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, thiếu đói, gặp rủi ro ngoài vùng cư trú và người lang thang xin ăn
 • NGUYỄN THỊ MÀU (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 15:16:08
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 15:16:08
 • - Ngày dự kiến trả: 16/10/2017 15:16:08
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317103883 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
72
34462017100122
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ HÀ (250515441)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:55:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:55:50
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:05:32
 • Hồ sơ 34462017100122 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
73
34480317104492
 • - Về việc: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
 • NGUYỄN THỊ UYỂN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 09:35:25
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 09:35:25
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 09:35:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:01:37
 • Hồ sơ 34480317104492 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
74
34480317104416
 • - Về việc: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
 • LÊ VĂN BA (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 15:26:22
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 15:26:22
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2017 15:26:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:01:37
 • Hồ sơ 34480317104416 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
75
34492017105080
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ
 • NGUYỄN BÁ NGỌC
 • - Ngày nộp: 16/10/2017 13:58:32
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2017 13:58:32
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 13:58:32
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 08:54:13
 • Hồ sơ 34492017105080 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện