Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
34480317080985
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh
 • HÀ QUANG HẢI (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:49:11
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:49:11
 • - Ngày dự kiến trả: 19/09/2017 10:49:11
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:07:10
 • Hồ sơ 34480317080985 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
32
34480317103838
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp hàng tháng của người cao tuổi.
 • HỒ VĂN TẤN (250891651)
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 10:26:15
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 10:26:15
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 10:26:15
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103838 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
33
34480317103836
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp hàng tháng của người cao tuổi.
 • HUỲNH HIẾN (250058901)
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 10:24:50
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 10:24:50
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 10:24:50
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103836 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
34
34480317103834
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp hàng tháng của người cao tuổi.
 • TRẦN THỊ HẢI (251235821)
 • - Ngày nộp: 09/10/2017 10:23:04
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2017 10:23:04
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 10:23:04
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103834 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
35
34480317103497
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • NGUYỄN DUY TỊNH (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 04/10/2017 10:03:19
 • - Ngày tiếp nhận: 04/10/2017 10:03:19
 • - Ngày dự kiến trả: 18/10/2017 10:03:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103497 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
36
34480317103412
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp hàng tháng của người cao tuổi.
 • LƠ MU HA JIN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250241458)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 14:32:09
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 14:32:09
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 14:32:09
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103412 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
37
34480317103409
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp hàng tháng của người cao tuổi.
 • K DỆT (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250149865)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 14:30:31
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 14:30:31
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 14:30:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103409 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
38
34480317103408
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo
 • NGUYỄN THỊ LIÊN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250649326)
 • - Ngày nộp: 03/10/2017 14:27:10
 • - Ngày tiếp nhận: 03/10/2017 14:27:10
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 14:27:10
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103408 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
39
34480317103269
 • - Về việc: Thủ tục chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú từ quận, huyện thị xã này sang quận, huyện thị xã khác trong tỉnh; từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
 • TRẦN THỊ KHÁNH LY (NỘP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN)
 • - Ngày nộp: 02/10/2017 10:03:33
 • - Ngày tiếp nhận: 02/10/2017 10:03:33
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 10:03:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317103269 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
40
34480317093125
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • TRẦN THỊ KHOA; NGUYỄN THỊ LÒN
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 14:48:55
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 14:48:55
 • - Ngày dự kiến trả: 12/10/2017 14:48:55
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317093125 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
41
34480317093123
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo
 • PHÙNG THỊ ANH (135501775)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 14:38:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 14:38:36
 • - Ngày dự kiến trả: 12/10/2017 14:38:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317093123 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
42
34480317093054
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp đột xuất cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, thiếu đói, gặp rủi ro ngoài vùng cư trú và người lang thang xin ăn
 • NGUYỄN VĂN TÙNG
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 08:31:51
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 08:31:51
 • - Ngày dự kiến trả: 05/10/2017 08:31:51
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317093054 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
43
34480317093025
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • HOÀNG THỊ NỌONG (250508715)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 14:56:42
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 14:56:42
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 14:56:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317093025 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
44
34480317093023
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp đột xuất cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, thiếu đói, gặp rủi ro ngoài vùng cư trú và người lang thang xin ăn
 • CAO THỊ THẮM (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 14:53:10
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 14:53:10
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 14:53:10
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317093023 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
45
34480317092434
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • NGUYỄN THỊ THANH (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 20/09/2017 09:16:46
 • - Ngày tiếp nhận: 20/09/2017 09:16:46
 • - Ngày dự kiến trả: 04/10/2017 09:16:46
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317092434 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà