Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9577 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
34482617100002
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • LÊ THỊ HOA (251132431)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:49:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:49:48
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 09:49:48
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:06:21
 • Hồ sơ 34482617100002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phúc Thọ
17
34482617100001
 • - Về việc: Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
 • VI VĂN QUÂN (250752792)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:45:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:45:33
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 09:45:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:06:21
 • Hồ sơ 34482617100001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Phúc Thọ
18
34480317104898
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • LÊ VIẾT HÙNG (250426457)
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:13:00
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:13:00
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2017 14:13:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317104898 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
19
34480317104812
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • NGUYỄN THỊ TÌNH (DO UBND XÃ NỘP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN)
 • - Ngày nộp: 19/10/2017 15:09:11
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2017 15:09:11
 • - Ngày dự kiến trả: 06/11/2017 15:09:11
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317104812 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
20
34480317103494
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • NGUYỄN THỊ LAN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 04/10/2017 10:01:20
 • - Ngày tiếp nhận: 04/10/2017 10:01:20
 • - Ngày dự kiến trả: 20/10/2017 10:01:20
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317103494 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
21
34480317092788
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • K' SÁO KRA8JAN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 25/09/2017 15:20:19
 • - Ngày tiếp nhận: 25/09/2017 15:20:19
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 15:20:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317092788 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
22
34480317092433
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • NGUYỄN THỊ CHIÊM (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 20/09/2017 09:15:25
 • - Ngày tiếp nhận: 20/09/2017 09:15:25
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2017 09:15:25
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317092433 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
23
34480317092038
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • TRỊNH XUÂN DIỆU
 • - Ngày nộp: 15/09/2017 07:28:22
 • - Ngày tiếp nhận: 15/09/2017 07:28:22
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 07:28:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317092038 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
24
34480317091232
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • LÊ THỊ LAI (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 06/09/2017 09:20:42
 • - Ngày tiếp nhận: 06/09/2017 09:20:42
 • - Ngày dự kiến trả: 22/09/2017 09:20:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317091232 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
25
34480317091231
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • PHẠM BÌNH PHƯƠNG (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 06/09/2017 09:19:16
 • - Ngày tiếp nhận: 06/09/2017 09:19:16
 • - Ngày dự kiến trả: 22/09/2017 09:19:16
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317091231 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
26
34480317091078
 • - Về việc: Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên của đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
 • MA VĂN THANH (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 01/09/2017 10:17:13
 • - Ngày tiếp nhận: 01/09/2017 10:17:13
 • - Ngày dự kiến trả: 20/09/2017 10:17:13
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:10:02
 • Hồ sơ 34480317091078 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
27
34462017100120
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • THÔN NGHĨA HIỆP (091638549)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:43:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:43:19
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:09:52
 • Hồ sơ 34462017100120 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
28
34462017100121
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG (250973606)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:48:22
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:48:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:07:16
 • Hồ sơ 34462017100121 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
29
34480317091950
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp đột xuất cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, thiếu đói, gặp rủi ro ngoài vùng cư trú và người lang thang xin ăn
 • HOÀNG VĂN HÙNG (DO UBND XÃ NỘP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN)
 • - Ngày nộp: 14/09/2017 09:35:58
 • - Ngày tiếp nhận: 14/09/2017 09:35:58
 • - Ngày dự kiến trả: 21/09/2017 09:35:58
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:07:10
 • Hồ sơ 34480317091950 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
30
34480317091642
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • KIỀU LINH ĐAN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 11/09/2017 15:12:39
 • - Ngày tiếp nhận: 11/09/2017 15:12:39
 • - Ngày dự kiến trả: 25/09/2017 15:12:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:07:10
 • Hồ sơ 34480317091642 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà