Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
34480317104617
 • - Về việc: Chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho QSD đất (điều chỉnh) (10 ngày (theo QĐ 984)).
 • NGUYỄN ĐĂNG QUANG CN BÙI VĂN THOẠI (162198178)
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 08:28:18
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 08:28:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 08:28:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:47:58
 • Hồ sơ 34480317104617 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
2
34480317104502
 • - Về việc: Chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho QSD đất (điều chỉnh) (10 ngày (theo QĐ 984)).
 • ĐINH THỊ LANH CN HOÀNG THỊ HẢO (250980674)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 10:11:18
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 10:11:18
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 10:11:18
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:47:58
 • Hồ sơ 34480317104502 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
3
34462017100127
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VÕ NGUYỄN THÁI DUY
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:44:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:44:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 14:05:09
 • Hồ sơ 34462017100127 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
4
34230217100848
 • - Về việc: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • PHÙNG XUÂN ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 02/10/2017 13:48:22
 • - Ngày tiếp nhận: 02/10/2017 13:48:22
 • - Ngày dự kiến trả: 16/10/2017 13:48:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:43:04
 • Hồ sơ 34230217100848 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
5
34230217100897
 • - Về việc: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • BÙI TUẤN THƯƠNG
 • - Ngày nộp: 19/10/2017 15:44:05
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2017 15:44:05
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:44:05
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 11:42:50
 • Hồ sơ 34230217100897 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
6
34462017100111
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM DUY DUY (251228720)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:07:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:07:23
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:28:34
 • Hồ sơ 34462017100111 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
7
34462017100112
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN TUẤN AN (250966024)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:15:47
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:15:47
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:28:14
 • Hồ sơ 34462017100112 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
8
34462017100113
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN VĂN HỮU
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:52:33
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:52:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:27:56
 • Hồ sơ 34462017100113 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
9
34462017100114
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN ĐỊCH
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 09:55:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 09:55:41
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:27:36
 • Hồ sơ 34462017100114 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
10
34462017100115
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • PHAN TUẤN KIỆT (250509398)
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 10:08:01
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 10:08:01
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:27:16
 • Hồ sơ 34462017100115 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
11
34462017100116
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • K' DUYÊN
 • - Ngày nộp: 30/10/2017 14:11:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2017 14:11:17
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:26:54
 • Hồ sơ 34462017100116 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
12
34462017100119
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • K' THUYN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:26:15
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:26:15
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:26:27
 • Hồ sơ 34462017100119 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
13
34462017100126
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NÌM CHÍ HẦU (250691455)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:23:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:23:04
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:25:49
 • Hồ sơ 34462017100126 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
14
34462017100124
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂM LỢI
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:15:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:15:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:25:20
 • Hồ sơ 34462017100124 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp
15
34462017100125
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI (250239594)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:04:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:04:42
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:24:57
 • Hồ sơ 34462017100125 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Xã Liên Hiệp