Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7939 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
34480316105011
 • - Về việc: Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất.
 • CÀ VĂN PHƯỚC (250 179 233)
 • - Ngày nộp: 21/10/2016 10:19:26
 • - Ngày tiếp nhận: 21/10/2016 10:19:26
 • - Ngày dự kiến trả: 11/11/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 34480316105011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
2
34480316104488
 • - Về việc: Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân
 • LÊ THỊ LAN (173738410)
 • - Ngày nộp: 14/10/2016 14:40:39
 • - Ngày tiếp nhận: 14/10/2016 14:40:39
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 34480316104488 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
3
34480316105529
 • - Về việc: Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • VŨ XUÂN HOÀN (250 535 268)
 • - Ngày nộp: 27/10/2016 15:48:32
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2016 15:48:32
 • - Ngày dự kiến trả: 08/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 34480316105529 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
4
34480316105493
 • - Về việc: Đăng ký gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
 • VŨ VĂN MINH
 • - Ngày nộp: 27/10/2016 14:03:03
 • - Ngày tiếp nhận: 27/10/2016 14:03:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 34480316105493 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
5
34480316105380
 • - Về việc: Đăng ký gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
 • TRẦN THỊ SOI
 • - Ngày nộp: 26/10/2016 14:18:13
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2016 14:18:13
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 34480316105380 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
6
34450217020329
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • PHẠM NGỌC THANH
 • - Ngày nộp: 20/02/2017 09:15:10
 • - Ngày tiếp nhận: 20/02/2017 09:15:10
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 34450217020329 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
7
34450217041078
 • - Về việc: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • PHAN DUY NGỌC (250550136)
 • - Ngày nộp: 24/04/2017 11:12:23
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2017 11:12:23
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 34450217041078 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
8
34450217082327
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • NGUYỄN HỮU QUỐC (250317306)
 • - Ngày nộp: 28/08/2017 07:46:48
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2017 07:46:48
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2017 07:46:48
 • Hồ sơ 34450217082327 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
9
34450216030624
 • - Về việc: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • LÊ THỊ THANH THỦY
 • - Ngày nộp: 22/03/2016 14:18:13
 • - Ngày tiếp nhận: 22/03/2016 14:18:13
 • - Ngày dự kiến trả: 21/04/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 34450216030624 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
10
34140217080786
 • - Về việc: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc (TH1 : Nộp trực tiếp).
 • NGUYỄN THỊ NHƯ MƠ (251170857)
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:43:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:43:41
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 34140217080786 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ - Sở Giáo dục & Đào tạo
11
34251817080617
 • - Về việc: Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu
 • ĐOÀN CA NHẠC TRÒ CHƠI DÂN GIAN ÁNH DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 10:04:28
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 10:04:28
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2017 10:04:28
 • Hồ sơ 34251817080617 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12
34251817080614
 • - Về việc: Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO SAO SÁNG VIỆT
 • - Ngày nộp: 29/08/2017 09:10:45
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2017 09:10:45
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 09:10:45
 • Hồ sơ 34251817080614 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13
34150117080067
 • - Về việc: Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ: BS Nguyễn Đình Kiên
 • NGUYỄN ĐÌNH KIÊN
 • - Ngày nộp: 28/08/2017 13:52:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2017 13:52:02
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2017 13:52:02
 • Hồ sơ 34150117080067 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KHCN
14
34391017080036
 • - Về việc: Thủ tục cải chính hộ tịch
 • NGUYỄN VIẾT PHONG
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 15:11:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 15:11:53
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 15:11:53
 • Hồ sơ 34391017080036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tư pháp
15
34391017080035
 • - Về việc: Thủ tục cải chính họ của mẹ
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 15:08:50
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 15:08:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 15:08:50
 • Hồ sơ 34391017080035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tư pháp