Tìm thấy 64 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học
Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mức độ 3
Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn, bán lẻ dược liệu.
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn dược liệu; bán lẻ dược liệu
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn dược liệu; bán lẻ dược liệu.
Mức độ 3
Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu).
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu).
Mức độ 3
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược
Mức độ 3
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"-GSP- trường hợp đăng ký tái kiểm tra.
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Loading...