Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Chứng chỉ định giá Bất động sản.
Mức độ 3
Cấp chứng chỉ Môi giới Bất động sản
Mức độ 3
Cấp lại chứng chỉ Môi giới (Định giá) Bất động sản khi chứng chỉ cũ bị rách nát
Mức độ 3
Cấp lại chứng chỉ Môi giới (Định giá) Bất động sản khi bị mất chứng chỉ
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ & dự toán khảo sát - quy hoạch xây dựng (quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ thuộc vốn ngân sách
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ không thuộc vốn ngân sách
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) đối với các dự án không sử dụng đất rừng và không liên quan đến công nghiệp hoặc dân cư đô thị
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thỏa thuận tổng mặt bằng dự án đối với các dự án có sử dụng đất rừng - ngoại trừ các dự án liên quan đến công nghiệp hoặc dân cư đô thị
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thỏa thuận tổng mặt bằng dự án khu, cụm công nghiệp; khu đô thị mới; khu dân cư đô thị; khu tái định cư không sử dụng đất rừng
Mức độ 2
Thủ tục thỏa thuận tổng mặt bằng dự án khu, cụm công nghiệp; khu đô thị mới; khu dân cư đô thị; khu tái định cư có sử dụng đất rừng
Loading...