Tìm thấy 29 thủ tục

Mức độ 3
Cấp phiếu Lý lịch Tư pháp
Mức độ 2
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Mức độ 2
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch để công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Mức độ 3
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Loading...