Tìm thấy 46 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép xuất bản Bản tin.
Mức độ 4
Tổ chức họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Thông báo sản phẩm quảng cáo trên màn hình điện tử
Mức độ 4
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo.
Mức độ 4
Thành lập Văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí tại Lâm Đồng.
Mức độ 4
Cho phép họp báo (nước ngoài).
Mức độ 4
Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Lâm Đồng
Mức độ 4
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Lâm Đồng của cơ quan, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 4
Cấp Giấy phép Bưu chính (2016)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng (2016)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi hết hạn (2016)
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (2016)
Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Loading...