Tìm thấy 117 thủ tục

Mức độ 3
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
Mức độ 3
Cấp giấy xác nhận quảng cáo thuốc thú y
Mức độ 3
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 2
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; kiểm dịch động vật tại nơi đến
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Kiểm dịch sản phẩm động vật tại nơi đến
Mức độ 2
Kiểm dịch vận chuyển động vật thuỷ sản giống ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; kiểm soát động vật thuỷ sản sử dụng làm giống tại địa phương tiếp nhận
Mức độ 2
Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm
Mức độ 2
Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật;sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
Mức độ 2
Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm tại nơi đến
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá
Mức độ 2
Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)
Loading...