Tìm thấy 62 thủ tục

Mức độ 4
Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp
Mức độ 4
Cấp phép liên vận quốc tế Việt – Lào
Mức độ 4
Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Cấp, đổi phù hiệu
Mức độ 4
Cấp phép liên vận quốc tế Việt Nam – Campuchia đối với phương tiện phi thương mại
Mức độ 4
Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch
Mức độ 3
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận CLV
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép liên vận CLV và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào và Cam puchia
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân
Mức độ 3
Cấp, cấp lại giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ 3
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 3
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia
Loading...