Tìm thấy 63 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô
Mức độ 3
Đăng ký khai thác tuyến
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ 3
Cấp, đổi giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô
Mức độ 3
Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 3
Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý
Mức độ 3
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành Công an cấp
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp
Mức độ 3
Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân
Mức độ 3
Cấp, đổi phù hiệu
Mức độ 3
Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch
Mức độ 2
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận CLV
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép liên vận CLV và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào và Cam puchia
Loading...