Tìm thấy 39 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 3
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Mức độ 2
Thủ tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục
Mức độ 3
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 3
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Mức độ 3
Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Loading...