Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở BTXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
32
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
33
Trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
34
Trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
35
Thủ tục cấp thẻ BHYT cho các đối tượng quy định tại Thông tư 25 năm 2016 của Bộ Lao Động Thương binh và xã hội đang sinh sống tại cộng đồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Cấp thẻ BHYT
Mức độ 3
36
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Mức độ 3
37
Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Mức độ 3
38
Cấp giấy xác nhận quảng cáo thuốc thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Mức độ 3
39
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Mức độ 3
40
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
Mức độ 3
41
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu.
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
42
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
43
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
44
Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
45
Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự